Cesta tam a zase zpátky, z.s.

Spolek Cesta tam a zase zpátky je nezávislou občanskou organizací ustanovenou s cílem podpořit alternativní vzdělávací aktivity českých škol a zprostředkovat spolupráci českých dětí a veřejnosti s lidmi, kteří přežili holocaust anebo byli pronásledováni v letech 1945–1989. Dalším cílem organizace je propojit tyto aktivity s podobnými aktivitami v zahraničí. Uvedenou činnost zajišťuje sdružení zejména koordinací projektů škol a neziskových organizací tak, aby vznikla a trvala oboustranně přínosná dlouhodobá spolupráce.

Jednou z posledních aktivit spolku Cesta tam a zase zpátky je projekt Stopy totality, zaměřený na zkoumání období od roku 1948 do roku 1989. Tento projekt získal podporu v roce 2010 z OP VK ESF MŠMT. Podrobné informace o něm obsahují webové stránky, na kterých se právě nacházíte. Projekt Stopy totality využívá metodické postupy ověřené projektem Zmizelí sousedé.

V projektech Zmizelí sousedé, Pocta dětským obětem holocaustu i Stopy totality jde o konkrétní školní akci: vyhledat jména a pokud možno tváře lidí, kteří zmizeli z rasových důvodů ze školních lavic dané školy v letech 1939–1940 (základní informacejsou většinou v regionálním archivu a v dokumentaci škol), a vytvořit pamětní desku (v digitálnímzpracování). Nebo byli pronásledování v pozdějších letech totalitním komunistickým režimem. Studenti mají také najít ve svém okolí pamětníky (nebo druhou generaci) a svědky těchto událostí. Mají čerpat hlavně z místních zdrojů, ale také z regionálních i ústředních archivůa porovnat své výzkumy s odbornými databázemi Památníku Terezín a Židovského muzea v Praze, archivů bezpečnostních složek, místních archivů. Práci mohou doplnit vlastní úvahou a popisem své cesty za poznáním. V projektu se tak postupně setkají s konkrétními postupy totality, se skutečností protižidovských opatření a postupného omezování lidské svobody.

Těžiště práce na projektu je pak ve školních skupinách, které jednotlivé panely a případné doprovodné brožurky a sborníky zpracovávají jako svou autorskou práci. Tyto výstupy pak lze využít v rámci práce s výstavou, kdy se z proškolených účastníků projektu (menší skupiny) stávají průvodci výstavou pro zbytek školy. Výsledkem projektu je proto také metodika vytvořená na základě jednotlivých školních prací, která formou pracovních listů s otázkami a návaznými aktivitami dobplňuje autorské panely a webové stránky škol, doprovodné brožurky a sborníky. Pokud škola realizuje vlastní projekt, náš spolek usiluje i o finanční podporu realizace vlastní výstavy, panelů, které mohou zůstat trvale v regionu nebo na škole jako připomínka – pamětní deska – těchto událostí a také různých postojů člověka v mezních situacích.

Lze vzbudit zájem o historii aktivitou dětí ve věku 6-15 let? Lze najít cestu k jejich přirozenému zájmu o okolí a prohloubit ji? Rozšířit a prohloubit identitu člověka ve věku, kdy se daleko více rozhoduje o jeho směřování, postojích a životních přístupech než kdykoli jindy? Tím se zabývá další projekt našeho spolku nazvaný Muzeum v krabičce (www.muzeumvkrabičce.cz).

Cesta tam a zase zpátky, zapsaný spolek
Marta Vančurová, předsedkyně
Spolupráce: Dana Gabaľová, Radek Smutný, Marie Smutná, Martina Turková, Karolína Vančurová

Komentáře nejsou povoleny.