Archiv rubriky: Novinky

Ohlasy na výstavu ze Suchdola nad Lužnicí

Výstava navštívila toto jihočeské městečko v minulém roce, ohlasy na ni je možné si přečíst po zkopírování následujícího odkazu: http://www.zs.suchdol.cz/f224_6_1_2013_04_totalita.html

Rubriky: Novinky, Zvěsti odjinud | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlasy na výstavu ze Suchdola nad Lužnicí

Stopy totality jako inspirace pro zajímavý projekt

Strakoničtí studenti vytvořili vlastní výtvarné ztvárnění pojmu totalita. Inspirovali se naším projektem. Více o jejich zajímavé práci v následujícím odkazu:  http://www.tv.strakonice.eu/drupal/studenti-vytvo%C5%99ili-alegorii-totality

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stopy totality jako inspirace pro zajímavý projekt

Výstava Stopy totality v CIEE na Vyšehradě

V jarních měsících hostila výstavu Stopy totality v anglickém jazyce pražská pobočka Centra pro mezinárodní výměnu ve vzdělávání (CIEE). Tato mezinárodní organizace podporující studentské výměny byla založena již roku 1947. Proběhly také dva vzdělávací semináře pro studenty z USA k tématu poválečných československých dějin. Organizátorům děkujeme za možnost prezentace výstavy.

05052014438

 

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstava Stopy totality v CIEE na Vyšehradě

Výstavy Zmizelí sousedé a Stopy totality součástí zahajovacího fóra programu Europe for Citizens v Bruselu

Dne 28. 1. 2014 se v návštěvnickém centru Evropské komise v Bruselu uskutečnilo slavnostní zahájení programu Europe for Citizens (Evropa pro občany) pro roky 2014 – 2020. Jednu ze čtyř klíčových součástí tohoto programu tvoří podpora aktivní evropské paměti. V minulosti byl z prostředků programu podpořen také projekt Zmizelí sousedé.

V rámci bruselského zahájení další fáze programu proběhly i dva odborné panely, dotýkající se otázek společné evropské paměti, sdílených hodnot či aktivního občanství.  Zajímavé příspěvky přednesli mj. socioložka Anna Lisa Tota z římské univerzity či francouzský historik Henry Rousso.

Podpořené organizace měly v průběhu dne možnost prezentovat výstupy svých projektů. V Bruselu se tak představila anglická verze výstavy Zmizelí sousedé i několik panelů výstavy Stopy totality. Pozvání organizátorů přijaly i některé další podpořené organizace z České republiky.

Brusel_jan_2014 028 Brusel_jan_2014 019 Brusel_jan_2014 023Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Pavlu Tychtlovi z Evropské komise, paní Kateřině Hamplové z Úřadu vlády České republiky a organizačnímu týmu Teamwork za možnost obě výstavy při této významné události prezentovat.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstavy Zmizelí sousedé a Stopy totality součástí zahajovacího fóra programu Europe for Citizens v Bruselu

Práce SOČ o Františku Šestákovi

O Františku Šestákovi zpracovávám práci SOČ, kterou najdete na adrese http://1drv.ms/1jKGrIJ.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Práce SOČ o Františku Šestákovi

O místech paměti 50. let; bývalý klášter benediktinů ve Svatém Janu pod Skalou

Areál kláštera v malebné obci Svatý Jan pod Skalou nedaleko Berouna původně náležel řeholnímu společenství benediktinů. V roce 1785 byl klášter císařem Josefem II. zrušen. V převážné části první poloviny 20. století zde Kongregace školských bratří provozovala učitelský ústav, jehož činnost nuceně ukončila nacistická okupační správa.

HPIM2809Na přelomu 40. a 50. let byl v budově zřízen tábor nucených prací (TNP), kam byli zařazováni lidé na základě zákona č. 247/1948 Sb. o táborech nucené práce. Tento zákon umožňoval nařídit pobyt v TNP bez řádného soudního řízení až na dobu dvou let. Příslušné tzv. krajské trojky KSČ tak měly v podstatě volné ruce v nakládání s těmi, kteří byli novému režimu z nejrůznějších důvodů nepohodlní.

Vězňové ze svatojánského tábora pracovali v okolních vápencových lomech či v blízkých železárnách ve Králově Dvoře. O podmínkách v táboře se prameny rozcházejí. Na konci roku 1950 byl TNP Svatý Jan pod Skalou zrušen a budova po úpravách sloužila jako věznice. Od poloviny 50. let se pak v bývalém klášteře nacházela policejní škola ministerstva vnitra. Po roce 1989 byl objekt navrácen církvi, jeho pohnutou minulost dnes připomíná pamětní deska.

Rubriky: Historie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O místech paměti 50. let; bývalý klášter benediktinů ve Svatém Janu pod Skalou

Příběh Oto Sekyrky – Gymnázium Vodňany

Oto Sekyrka se narodil 16. ledna 1928 v Rimavské Sobobě. Otec Oty byl vysokým vojenským důstojníkem prvorepublikové československé armády, matka pocházela ze starého uherského rodu Fekete de Galantha. V roce 1940 začal Ota Sekyrka studium na píseckém gymnáziu a již během studií se zařadil do řad nadějných jihočeských atletů. Po ukončení studia následoval příkladu svého otce, podplukovníka Zdeňka Sekyrky a nastoupil do Vojenské akademie v Hranicích na Moravě. Zde ho jako mladého člověka zasáhla hned v roce 1948 komunistická totalita. Již v tomto roce byl vyloučen pro třídní nespolehlivost ze studia a ihned přeřazen k tzv. Černým baronům, k útvaru PTP. V žádném případě se nejednalo o úsměvné působení, jak jej líčí pozdější film či seriál, ale již zde byl tvrdě pronásledován komunistickou mašinérií. Po skončení služby u PTP nachází práci v roce 1951 jen jako lesní dělník v Píseckých horách. V této době již 4. rokem probíhá zatýkání a popravy odpůrců KSČ, desetitisíce lidí jsou odsouzeny do vězení, další jsou popraveni, zastřeleni na hranicích či umučeni v lágrech. K tomuto teroru nedokáže Oto Sekyrka mlčet a otevřeně kritizuje popravy nevinných, především Milady Horákové, umučení kněze Toufara či likvidaci našeho národního hokejové mužstva. Oto Sekyrka byl známou osobností, neboť jeho děd byl odborníkem v oboru lesnictví, zemědělství, významně se podílel na stavbě písecké nemocnice, oživil u nás psí plemeno Českého fouska a v roce 1938 navrhl výstavbu Orlické přehrady jako náhradu za Mnichovskou dohodou uloupené české pohraničí, čímž předběhl svou dobu o řadu let. I díky Otovo podpoře rodin politických vězňů, neunikla jeho činnost StB. Tragédie jeho osudu se začala naplňovat v roce 1952. Tehdy ho požádal jeho bývalý spolužák o pomoc při hledání úkrytu v píseckých lesích pro sebe a svého společníka, s kterým prý chtěli utéxt na Západ. Oto Sekyra, spolu s dalšími přáteli nosili do úkrytu tajně v noci potraviny. Vše bylo rychle prozrazeno a Oto Sekyrka je 16.února 1953 při cestě do práce zatčen a je mu rozstřílena levá noha. Střepiny z kulky mu nebyly nikdy vyňaty z nohu a do smrti trpěl bolestmi, obzvláště při změně počasí. Následovalo odsouzení za velezradu a konfiskace majetku, kterým přišla rodina o část domu, do kterého se nastěhoval příslušník StB. V příbramských a jáchymovských uranových dolech se stal pouze číslem A0 20407 a strávil zde nejhorších 7 let svého života. V květnu 1960 je propuštěn na amnestii, netuší však, že za další rok bude v naprosto vykonstruovaném procesu odsouzen za podvracení republiky na dalších 7 a půl roku. Toto věznění si odbyl především ve Valdicích. Domů se vrátil po dlouhých čtrnácti letech, s podlomeným zdravím, TBC, průstřelem nohy a na prstech levé nohy mu chyběly 3 prsty, o které přišel při úrazu v dolech. Poté pracoval jako dělník v Harmonice v Písku, zájem o jeho osobu ze strany StB neochaboval, často byl odvezen přímo od lisu na vyšetřovnu Stb do Českých Budějovic. Jediné, co mu dělalo radost, byli jeho čtyři synové a manželka a volné chvíle trávil na rybách či pěstováním květin pro kostely v celých jižních Čechách. Za dobu jeho věznění a i po jeho návratu provedla StB neuvěřitelných 88 prohlídek v jeho domě. Teprve listopadem 1989 se jeho život změnil. Zvláštním senátem soudu v ČB byl plně rehabilitován a okamžitě se zapojil do společenského života. Pořádal besedy, chodil do škol, rozhlasu, angažoval se v Občanském foru. Bohužel jeho vězněním zničené srdce nevydrželo nápor prvních svobodných měsíců a 19. října 1990 dotlouklo naposledy. Im memoriam byl povýšen do hodnosti plukovníka.Za zvuku vojenských salv se jeho pohřbu zúčastnilo stovky lidí, pohřbíval ho jeho spolužák a přítel z píseckého gymnázia, velký bojovník proti komunistické totalitě děkan Josef Jiran, který se vrátil 7. října 1990 po 22 letech z emigrace. Pohřeb Oty Sekyrky, jeho kamaráda, byl jeho prvním pohřbem po návratu z emigrace…Ota Sekyrka prožíval šťastné období, dožil se pádu zločinné komunistické diktatury. A jak často psal v dopisech v roce 1990 svým přátelům:“ prožívám nejkrásnější rok svého života…“ Nevěděl, že díky útrapám z vězení to bude rok poslední… (sepsali studenti Gymnázia Vodňany pod vedením p. učitele Michala Sekyrky)

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příběh Oto Sekyrky – Gymnázium Vodňany

Stopy totality, příběh padesátých let – akce právník

https://www.facebook.com/michal.juppkonecny?sk=wall#!/photo.php?v=10200593633544769

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stopy totality, příběh padesátých let – akce právník

Příběh rodiny Homolovy

sk_Brno_80x200_02

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příběh rodiny Homolovy

Příběh Ing. Tylšera

SK_Tylser_80x200_02

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příběh Ing. Tylšera