Spolupráce od roku 2010 (zejména při vytváření projektu)

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Posláním ÚSD je provádět základní výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu.

S ÚSD spolupracujeme zejména při realizaci rozhovorů s pamětníky. Jeho lektoři zaškolují žáky a studenty – realizátory školních projektů – v principech práce oral history a studia soudobých dějin.

Ústav pro studium totalitních režimů

ÚSTR je organizační složka státu, která mimo jiné zkoumá a hodnotí dobu nesvobody, dokumentuje nacistické a komunistické zločiny.

Projektu Stopy totality ÚSTR poskytuje odbornou historickou a badatelskou záštitu a spolupráci.

Političtí vězni

Stránky politictivezni.cz obsahují životní příběhy bývalých politických vězňů a vězeňkyň, kteří prožili část svého života za mřížemi československých komunistických věznic a pracovních táborů. Příběhy, uveřejněné formou přepisů rozhovorů, obvykle obsahují audio a videonahrávky či další dokumenty. Téma politické perzekuce je zde mapováno pomocí metodologického přístupu „dějin viděných zdola“, tedy očitým svědectvím přímých účastníků historických událostí v bývalém Československu

Komentáře nejsou povoleny.