Stopy totality

Cílem projektu Stopy totality je vyzvat žáky a studenty ve věku 12 až 19 let, aby sami aktivně vyhledali pamětníky a zaznamenali jejich příběhy, zachránili fotografie a dokumenty, porovnali je s dobovým tiskem a archivy. Chceme na základě jejich vlastní aktivity oživit zájem mladých lidí o studium dějepisu tím, že budou zkoumat nedávné dějiny místa, odkud pocházejí.

Výpovědi i dokumenty budou v rámci projektu (období od roku 1945 do roku 1965) uchovány a zpracovány samotnými účastníky především do textů, webů a panelů. Účastníci tak mj. zachrání dobové dopisy, dokumenty a fotografie, které by dalším generacím už neměl kdo popsat a dát do souvislostí. Účastnické školy si mohou objednat úvodní přednášku lektorů Centra pro orální historii Ústavu pro soudobé dějiny. V rámci projektu také školy budou moci navštívit archiv Ústavu pro studium totalitních režimů.

Najdete ve vašem okolí někoho, kdo vám bude ochoten vyprávět o svém životě v tomto dějinném údobí? Vzpomene si na někoho, pro koho zásah moci znamenal smrt, dlouhodobé věznění nebo jiný druh útlaku? Znáte někoho, komu nástup komunismu zásadně změnil život? Účastníci projektu by sami měli najít pamětníky a získat tak syrové výpovědi, které zazní možná úplně poprvé. Mohou také začít u pamětní desky („Jaké příběhy jsou asi skryté za jmény?“), u archivářů a kronikářů, v knihovně. Prostřednictvím 1. rozhovorů s pamětníky, 2. studiem místních archivních záznamů, dobového regionálního a místního tisku a 3. porovnáním s archivními databázemi a dokumenty se tak žáci a studenti dotknou živé historie a mj. zblízka poznají, jak mechanismus moci mění život lidí. Z prvních prací vznikne výstava, která bude motivací dalším řešitelům projektu. V7stavu o 12 panelech jsme již dokončili a je do 2. března k vidění v pražském Karolinu.

1. Podepiš!Pátrejte po lidech, kteří se ve vaší obci nebo městě vzepřeli nátlaku ke vstupu do komunistické strany nebo JZD. Jen pouhá existence těchto lidí a jejich další osud ve srovnání s životy těch, kteří podepsali, vykresluje dobu.

2. Přístup ke vzdělání – byl někomu ve vašem okolí v období od roku 1948  odepřen přístup ke vzdělání z důvodu špatného původu nebo pro nevhodný postoj k režimu?

3. Akce KTato akce Ústředního výboru KSČ byla zaměřena proti klášterům. Podle údajů České biskupské konference bylo v roce 1950 celkově zlikvidováno 247 klášterů mužských a 670 ženských. Postiženo bylo celkem 2528 řeholníků a 11 896 řeholnic. Školy mohou vyjít z putovní výstavy, která je momentálně umístěna v Památníku Vojna u Příbrami. Návštěva výstavy se může stát dobrou motivací pro začátek projektu.

Můžete se opět přihlásit, další termín uzávěrky přihlášek je do 30. března 2012. Výsledkem projektu bude kromě výstavy také metodika, pro zpracování budou skupiny odevzdávat text v rozsahu nejméně 10 stran textu doplněný fotografiemi a dokumenty.Ve spolupráci s řešiteli vytvoříme z těchto prací pilotní výstavu pro inspiraci ostatním. Přihlášky do projektu zašlete do 30. března 2012.. Potvrzení zájmu o účast na projektu a případné dotazy zasílejte Martě Vančurové a Daně Gabaľové na adresu martavan@gmail.com a dana.gabalova@seznam.cz, tel.: 603 147 074.

Projekt je financován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT. Projektu poskytl záštitu prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

Komentáře nejsou povoleny.