Chronologie

V chronologické tabulce jsou zachycené nejdůležitější události politických dějin Československé republiky v letech 1948 až 1960 a vybrané události v mezinárodním kontextu.

1948
Československo svět
únor 13. Nekomunističtí členové vlády protestovali proti čistkám

ve Sboru národní bezpečnosti

20. Celkem 12 nekomunistických ministrů podalo demisi – propukla vládní krize
20.–25. KSČ mobilizuje své stoupence, vznikají akční výbory Národní fronty, vyzbrojují se Lidové milice atd.
25. Prezident E. Beneš přijímá demisi ministrů a přijímá Gottwaldův návrh

na rekonstrukci vlády na základě požadavků komunistů

březen Počátky čistek

 

17. Uzavřena Bruselská smlouva jako počátek sjednocení západní Evropy
10. Sebevražda Jana Masaryka
květen 9. Přijata nová ústava podle sovětského vzoru 14. Vyhlášení státu Izrael
30. Volby s jednotnou kandidátkou
červen 2. Prezident E. Beneš odmítl podepsat novou ústavu

a abdikoval (na jeho místo zvolen Klement Gottwald)

Červen 1948 – květen 1949 berlínská krize
19.–27. XI. všesokolský slet v Praze
červenec Červenec–srpen olympijské hry v Londýně (čs. sportovci získali 6 zlatých, 2 stříbrné

a 3 bronzové medaile)

srpen
září 8. Pohřeb E. Beneše
9. Vedení KSČ schválilo politiku „ostrého kursu proti reakci“
říjen 8. Vznikl Státní soud, který soudil větší politické procesy
8. Schválen zákon č. 231

na ochranu lidově demokratické republiky

25. Schválen zákon č. 247

o vzniku TNP

27. Schválen první pětiletý hospodářský plán podle sovětského vzoru
listopad 18. ÚV KSČ rozhodl o urychlené sovětizaci a o tvrdém postupu vůči opozici v rámci tzv. zostřování třídního boje

 

2. Harry S. Truman zvolen prezidentem USA
3.–25. Proces Miloslav Choc a spol.

f

1949
Československo svět
leden 1. V platnost vstoupil zákon

o krajském zřízení

8. Vznik Rady vzájemné hospodářské pomoci
26.–28. Proces s gen. Heliodorem Píkou
únor 23. Schválen zákon o kolektivizaci zemědělství a vytvoření JZD podle sovětského vzoru
24. Vznik Československého svazu mládeže a Pionýrské organizace
květen 16. Proces s gen. Karlem Kutlvašrem

 

25.–29. IX. sjezd KSČ
červenec Začátek nových čistek

v SSSR

říjen 14. Zřízen Státní úřad pro věci církevní 1. Komunisté vítězí v Číně, vyhlášení Čínské lidové republiky

 

7. Vyhlášení NDR

 

listopad 19. Zahájena kampaň proti vesnickým boháčům
prosinec 11. Tzv. čihošťský zázrak
1950
Československo svět
únor Začátek mccarthysmu v USA
duben 13.–14. Akce K – likvidace mužských klášterů a řeholí
květen 23. Vznik ministerstva národní bezpečnosti
31.5.–8.6. Proces s M. Horákovou a spol.
červen 25. Začátek korejské války, vojsko KLDR překročilo

38. rovnoběžku

červenec 26. Začalo soustřeďování řeholnic do centralizačních klášterů

a domů

září 1. Zřízení prvních pomocných technických praporů

 

23. Přijat zákon o vnitřní bezpečnosti a kontrole komunismu v USA
2. Proces s jugoslávským konzulem Šefikem Kevičem

a spol.

říjen 7. Proces s V. Žingorem 21. Čína obsadila Tibet
listopad 3. Podepsána sovětsko-československá obchodní dohoda

.

27.11.–2.12. Proces s vysokými církevními představiteli Stanislav Zela

a spol

1951
Československo svět
leden 10. Proces se třemi slovenskými biskupy  

 

 

únor 24. Vedení KSČ rozhodlo

o preferenci těžkého průmyslu

 

duben 5. Manželé Rosenbergovi odsouzeni v USA k smrti

za špionáž ve prospěch SSSR

květen 1. Z Mnichova začalo vysílat Rádio Svobodná Evropa
červenec 2. Vražda tří komunistických funkcionářů v obci Babice
12.–14. Proces s obviněnými z Babic
září 11. Únos „vlaku svobody“

1952
Československo svět
březen 26. ÚV KSČ předložen návrh na vystěhování nespolehlivých osob z velkých měst
duben 26. Proces Kepka a spol.
červen 13. Proces s katolickými duchovními v Brně O. Mádr

a spol.

červenec 2. Proces s katolickými spisovateli v Brně (Zahradníček) Červenec–srpen olympijské hry v Helsinkách

(čs. sportovci získali

7 zlatých, 3 stříbrné

a 3 bronzové medaile)

listopad 20.–27. Proces s R. Slánským a spol.

 

4. D. Eisenhower zvolen prezidentem USA
prosinec Zimní olympijské hry v Oslu
1953
Československo svět
leden 27. V ČSR začala kampaň k tzv. socialistickému soutěžení

a údernickému hnutí

 

12. Jugoslávie přijala novou ústavu, přejmenovala se na Federativní lidovou republiku Jugoslávie, prezidentem se stal Josip Broz Tito
13. V Moskvě ohlášeno odhalení spiknutí lékařů, obviněni z příprav zavraždění vrcholných funkcionářů včetně J. V. Stalina
únor 14. První celostátní sjezd JZD v Praze, měl napomoci kolektivizaci zemědělství
březen 14. Smrt K. Gottwalda 5. Smrt J. V. Stalina
21. Novým prezidentem zvolen A. Zápotocký, předsedou vlády se stal V. Široký 10.–12. Britská a americká letadla sestřelena nad Německem sovětskými vojenskými letouny
duben 22. zřízení cenzurní Hlavní správy tiskového dohledu
květen 1. Začalo zkušební vysílání

Čs. televize
v Praze

 

29. Poprvé zdolán Mt. Everest Edmundem Hillarym a šerpou Tensingem Norgayem
25.–26. Proces se skupinou pracovníků ministerstva zahraničních věcí
30. Měnová reforma
červen 1. Protesty proti měnové reformě, zásahy jednotek armády

a Pohraniční stráže

2. Korunovace britské královny Alžběty II.

 

3. Podepsána smlouva

o přátelství mezi USA a NSR

16. Obnovení diplomatických styků mezi SSSR a Jugoslávií
17. Demonstrace v Berlíně přerostly do povstání proti komunistickému režimu v NDR
18. V Egyptě sesazen král

a vyhlášena republika

19. Poprava manželů Rosenbergových
červenec 4. Protisovětské nepokoje v Polsku
10. Šéf sovětské tajné služby Lavrentij P. Berija zbaven funkce, zatčen a později popraven
27. Podepsána dohoda o příměří v Koreji
srpen 1. A. Zápotocký kritizoval nedostatky v zemědělské politice
září 14. Ministerstvo národní bezpečnosti je začleněno

do ministerstva vnitra

13. Nikita S. Chruščov zvolen prvním tajemníkem

ÚV KSSS

říjen 20. Konrad Adenauer se stal spolkovým kancléřem v NSR
listopad 29.11.1953– 7.5.1954 Bitva u Dien Bien Phu

v Indočíně

prosinec 23. Proces proti vysokým důstojníkům Bezpečnosti
1954
Československo svět
leden 26.–28. Proces Marie Švermová a spol.

 

duben 21.–24. Proces s tzv. slovenskými burž. nacionalisty v Bratislavě

(G. Husák a spol.)

květen 1. Konec pomocných technických praporů
červen 11.–15. X. sjezd KSČ, který se pokusil reagovat na odhalení kultu osobnosti v Sovětském svazu, pokusil se také reagovat

na hospodářské problémy

červenec 21. Mír ve Vietnamu, rozdělení země, severní část ovládli komunisté
srpen 15. Odsouzení skupiny katolických aktivistů
říjen 2. Přijetí SRN do NATO
listopad 26. odsouzen J. Nebesář, bývalý funkcionář sociální demokracie
1955
Československo svět
leden 1. Odhalen monumentální Stalinův pomník v Praze na Letné

 

10. KSČ zřídila komisi pro prošetření některých politických procesů, tzv. Barákova komise
únor 15. ČSR normalizovala vztahy s Jugoslávií
květen 14. Založení Varšavské smlouvy
červen 23.6.–5.7. První celostátní spartakiáda v Praze
30. ÚV KSČ přijal směrnici

o zahájení druhé fáze kolektivizace

září 13. Navázání diplomatických vztahů mezi SSSR a NSR
1956
Československo svět
leden leden–únor olympijské hry

v Cortina d’Ampezzo

únor 14.–25. XX. sjezd KSSS
březen březen–duben ÚV KSČ jednal

o závěrech XX. sjezdu KSSS

duben 22.–29. II. sjezd čs. spisovatelů

 

květen 20. Po letech v Praze proběhl majáles vysokoškoláků
říjen 23. Vedení KSČ odmítlo maďarské povstání a označilo je

za „kontrarevoluční“

23.10.– 15.11. Povstání v Maďarsku

 

29.10.– 7.11. Šestidenní válka v Izraeli
listopad 6.11. D. Eisenhower znovu zvolen prezidentem USA

 

Listopad–prosinec olympijské hry v Melbourne

(čs. sportovci získali 1 zlatou,

4 stříbrné a 1 bronzovou medaili)

1957
  Československo svět
leden     5. Vyhlášení Eisenhowerovy doktríny
říjen     4. Sovětský svaz vypustil Sputnik I jako první umělý satelit země
listopad 13. Zemřel A. Zápotocký

 

   
  19. A. Novotný zvolen prezidentem    
prosinec 10. ÚV KSČ rozhodl o zahájení třídně politické prověrky    
1958
  Československo svět
červen 18.–21. XI. sjezd KSČ, který vyhlásil dovršení socialistické výstavby

 

   
listopad       Počátek druhé berlínské krize
1959
  Československo svět
leden     1. Na Kubě zvítězili komunisté vedení Fidelem Castrem

 

září     15. Nikita S. Chruščov přiletěl na návštěvu USA
říjen 25. Jaroslav Heyrovský převzal Nobelovu cenu za chemii    
1960
  Československo svět
únor       V únoru olympijské hry

ve Squaw Valley

duben 9. Schválena nová organizace státu (zmenšení počtu krajů a okresů)    
květen 9. Amnestie (5601 obětí procesů, vězněno zůstalo stále 2895)

 

1. Nad SSSR sestřeleno americké špionážní letadlo

U-2

      5. Leonid Brežněv zvolen předsedou Nejvyššího sovětu SSSR

Komentáře nejsou povoleny.