ZNOVU V BOLINĚ

21. března 2012 v Bolině

Po týdnu jsme se opět vrátili za panem Kotem do Boliny, teď již oba. Jednalo se spíše o doplnění informací z minulého rozhovoru, o situaci po založení jednotného zemědělského družstva, o podmínkách, které museli lidé splnit po vstupu do družstva a vůbec celkově o prosperitě družstva. Pan Kot popřel jakýkoli větší nátlak ze strany členů komunistické strany na občany a řekl, že spolupráce v družstvu byla vcelku pokojná. O peníze ani o práci prý nouze nebyla a sám pan Kot byl později kvůli nemoci posudkovou komisí zproštěn těžší práce v družstvu.

V roce 1958 bylo v Bolině založeno družstvo, do kterého musela rodina pana Kota přispět asi 10 ha polí, dvěma kusy vepřového a jedenácti kusy hovězího dobytka. Pamětník nám potvrdil, že zpočátku lidé do JZD vstupovat nechtěli, ale agitátoři, kteří obyvatele přesvědčovali velmi razantním způsobem, nakonec uspěli. Po několika letech existence JZD si lidé zvykli a byla to podle paní Kotové, která nám také přispěla paměťmi do našeho projektu, práce jako každá jiná. Plat byl po několika odpracovaných letech prý velmi dobrý. Nejdříve lidé dostávali zálohu a po vyúčtování – z výkupu plodin a mléka – doplatky. Paní Kotová si prý jako účetní vydělala za měsíc kolem 300 Kčs, podle výnosu družstva.

Rozhovor jsem zakončili zapůjčením fotografií a kroniky z tehdejší doby, které nám pan Kot poskytl. Tím pro nás práce v Bolině skončila a během měsíce dubna se vypravíme za dalšími pamětníky.

Za Gymnázium Vlašim Marie Doubková

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZNOVU V BOLINĚ

Práce na projektu v plném proudu

29.února 2012

Ve středu v podvečer 29. února jsem na doporučení navštívil svého prvního pamětníka.  Jednalo se o MVDr. Jiřího Hostka, vlašimského zvěrolékaře. Pan doktor Hostek mi poskytl cenné informace ohledně zřizování JZD a obecně kolektivizace na Vlašimsku. Jako zvěrolékaři mu byl dán příkaz, aby na Vlašimsku a to konkrétně v obci Bolina, zřídil JZD. Jeho hlavní úkol byl přesvědčit místní zemědělce a tzv. ,,vesnické boháče“ o vstupu do jednotných zemědělských družstev. Pan doktor Hostek mi též vyprávěl o způsobech, jakými komunisté nutili lidi ke spolupráci. Bylo mi poskytnuto mnoho dalších cenných informaci. Hlavně jsem byl odkázán na další pamětníky a to zejména na jednoho z obyvatel obce Bolina. Dále mi pan doktor Hostek poskytl cenné materiály. S panem doktorem Hostkem jsem nepořídil audio nahrávku. Jednalo se o prvotní seznámení a použití diktafonu jsem neuznal za nutné ani vhodné. Na případném nahrání rozhovoru jsme se prozatím dohodli na dobu neurčitou.

 

7. března 2012

Prozatím sám, z naší dvojčlenné pracovní skupiny, jsem se  vypravil v doprovodu svého dědy do vesnice Bolina, která leží nedaleko od města Vlašim. Zde jsem se měl setkat s jistým panem Kotem, na kterého mě odkázal pan dr. Hostek. Jelikož se jedná o starého známého mého dědy, tak nebyl problém najít, kde pan Kot bydlí. Stál jsem před velkým domem s obrovskou zahradou, na které pobíhal malý kůň. Zazvonili jsme a přišla nás uvítat starší velice příjemná dáma. Jednalo se o paní Kotovou. Ta nás ihned zavedla za svým manželem, který pracoval na zahradě. Ten nás též přivítal velice dobře a pozval mě i mého dědu do svého domu. Pan Kot, který je nadšeným zájemcem o historii, nám ukazoval dokumenty ,které v minulosti nasbíral o své rodině, vyprávěl o válce. Stále však padalo málo z období komunistického režimu. Teprve po dlouhé rozpravě jsem se dostal ke slovu, abych mohl panu Kotovi představit projekt a něco více mu o něm říci. Myšlenka projektu ho velmi zaujala a rozhodl se mi poskytnout rozhovor k tématu kolektivizace v Bolině a okolí. Další setkání jsme domluvili na 14. března na odpoledne, kdy už konečně mělo dojít k nahrávání rozhovoru.

Založil jsem též web našeho projektu, kam budeme umisťovat své příspěvky o postupu v projektu. http://kolektivizace.websnadno.cz/

 

14. března 2012

Pro náš projekt se jednalo o velice důležitý den. V odpoledních hodinách jsem odjel opět za doprovodu svého dědy do obce Bolina a měl se znovu setkat s panem Kotem. Tentokrát už to mělo být vše ,,naostro“. Doma jsem si ještě jednou přečetl etický kodex, připravil základní otázky a zkontroloval nahrávací zařízení. Pan Kot nás uvítal a bez otálení nás pozval dál. Chvíli jsme jen tak rozmlouvali a pak jsme přešli k samotnému rozhovoru. Ještě před začátkem nahrávání jsem panu Kotovi předložil smlouvu o poskytnutí informací, aby byl plně informován. Souhlasil, ale měl několik svých podmínek. Ty se týkaly zejména poskytování jmen obyvatel vsi, kteří jsou stále naživu. Začalo nahrávání našeho prvního rozhovoru. Otázky jsem kladl pomalu a snažil se řídit radami, které nám byly poskytnuty během semináře o orální historii. Pamětník mluvil pomalu a snažil se mi problematiku doby vysvětlit, jak nejlépe mohl. Mluvili jsme o kolektivizaci a postupu zakládání JZD a životě narátora.  První nahrávání bych uznal za relativně úspěšné, ale k panu Kotovi se ještě vrátíme, aby nám mohl svůj příběh vyprávět dále. Při nahrávání jsem si všiml určité opatrnosti, se kterou mi narátor odpovídal. Dále nás čeká přepisování a získávání dokumentů.

 

WEB: http://kolektivizace.websnadno.cz/

Gymnázium Vlašim

Rubriky: Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Práce na projektu v plném proudu

Gymnázium Vlašim-vstup do projektu a seminář pro řešitele ve Vlašimi

Vyzvání k účasti do projektu Stopy totality přišlo do naší školy stejně jako řada dalších jiných  soutěží a projektů. Vyzývací list se mi dostal do rukou o hodině českého jazyka, kde nám ho nabídla naše vyučující Mgr. Světlana Dušková. Projekt mě zaujal hlavně svou formou. Po skončení výuky jsem svůj zájem o projekt sdělil naší vyučující. Paní Mgr. Dušková se s nadšením chopila zařizování veškerých formalit k účasti do projektu. Můj úkol byl zjistit si bližší informace a trochu se s ním ,,sblížit“. To bylo to nejmenší, protože druhým úkolem bylo najít spolupracovníka, který by mi pomohl v mém ,,bádání“. Jenže nikdo neměl zájem, ale já se rozhodl v projektu pokračovat sám.

 

Dne 30.ledna a 2. února k  nám do Vlašimi přijeli lektoři z projektu Stopy totality. Smyslem jejich  návštěvy bylo nám studentům představit projekt Stopy totality, sdělit nám něco z historie Československa v době totality a říct nám své zkušenosti s orální historií. Hlavní část přednášky se týkala rozhovorů s pamětníky, na které nás lektoři připravili a vybavili užitečnými radami.

Semináře se zúčastnila celá jedna třída šestého ročníku a studenti z dějepisného semináře, pro které měl tento seminář určitě velký přínos.

Patrik Truhlář

Gymnázium Vlašim


 

 

 

 

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Gymnázium Vlašim-vstup do projektu a seminář pro řešitele ve Vlašimi