Přihláška

Stopy totality 2010 – přihláška a předběžná dohoda o účasti na projektu

Přihlášku ve Wordu si můžete stáhnout zde.

Zasláním alespoň zčásti vyplněné přihlášky na e-mail martavan@gmail.com, dana.gabalova@seznam.cz, stopy.totality@seznam.cz, jste oficiálně přihlášeni do projektu. Věnujte prosím pozornost modře vyznačeným bodům, jsou podmínkou úspěšného projektu. Děkujeme.

+ Je v nejbližším okolí vaší školy pamětní deska věnovaná obětem totalitního režimu nebo bojovníkům proti totalitě?

+ Byla vydána místní publikace o obětech totalitní zvůle (např. z období procesů v 50. letech, o vyvlastňování půdy a kolektivizaci, o zániku živností, o zániků klášterů a vyhnání řádů nebo o tzv. třetím odboji v regionu atd.) ve vaší obci, městě?

+ Zachovaly se almanachy a kroniky vaší školy v regionálním archivu? V případě, že ano, můžete je využít ve prospěch projektu? Byl někdo vyloučen z vaší školy z politických důvodů?

+ Můžete pro projekt využít informace z katastrálního úřadu, obecního úřadu (z doby znárodňování, kolektivizace, vzniku a zániku organizací), regionálního archivu (dobový tisk, zápisy schůzí a jednání MNV, ONV a dalších orgánů tehdejší veřejné správy), případně osobní a rodinné archivy?

+ Můžete zprostředkovat studentům setkání s místním kronikářem, pamětníkem, nejlépe jedním z prarodičů atd.? Máte již kontakt, nebo potřebujete pomoc? Budete rozhovory nahrávat, ověřovat? Jaké máte technické možnosti (audio, video a jaké kvality)?

+ Uveďte velikost a věk skupiny, plánovanou délku a harmonogram projektu.

+ Jak budete studenty motivovat a jaký je přibližný harmonogram vašeho projektu?

• filmy a literatura o lidech žijících v té době (můžeme zaslat text i seznam ÚSTR)

• přípravou materiálů (kopie archivních materiálů, nejlépe z regionálního archivu, úryvků novinových článků, jiných materiálů)

• cestou do míst, která se vážou přímo na represe v 50. letech (např. Památník Vojna a další místa, např. zrušené kláštery)

• mám zájem se svou skupinou navštívit archiv ÚSTR

+ Plánujete nějaký výstup, případně spolufinancování výstupů?

(zvýrazněny jsou výstupy, které sleduje a podporuje náš projekt)

• Vytvořit panel nebo vlastní výstavu, případně další doprovodné aktivity

Web-site, sborník, časopis, námět pro film, amatérský film

• vytvořit upomínkovou tabuli nebo jiný památník (upřednostňujeme nejen jména, ale také příběhy a fotografie – jsou-li dostupné)

• jiné

desetistránkový příspěvek do společného sborníku

Společenská odezva na práci žáků a studentů – můžete pro ni něco udělat ve spolupráci s místními kulturními organizacemi, případně obcí? Ano (uveďte stručný popis) – Ne

+ Máme zájem prezentovat výsledky našeho projektu u příležitosti (Centrální a místní prezentace se vzájemně nevylučuje, naopak)

1) u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu (27. 6.)

2) na seminářích pro učitele dějepisu v ÚSTR, Praha

3) jiné příležitostné akce po dohodě s centrálním koordinátorem projektu

4) v místě

a) společně s hlavní výstavou o projektu

b) společně s jinou výstavou (pokud možno, uveďte svou představu)

c) samostatně

Můžete (a máte nápad jak?) zaznamenat případnou změnu postojů studentů a společenskou prospěšnost (či naopak) projektu?

+ Máme zájem o natočení našeho pátrání kamerou ano ne

Kameru pro tyto účely máme vlastní ano ne

Žádáme o její zapůjčení ano ne (od do )

Potvrzujeme zájem o psaní kroniky projektu na společný web (to je předpoklad ke vstupu do projektu) ANO

Potvrzujeme zájem o vytvoření webu (můžeme pomoci s vložením webové stránky do naší formy a umístit na naši stránku) ANO

+ Certifikát: zasláním této předběžné přihlášky do projektu beru na vědomí, že účastníci – studenti mohou získat za účast na projektu certifikát. Certifikát účastníci obdrží pouze po splnění základních kritérií projektu (vytvoří vlastní webovou stránku na toto téma, dodají alespoň čtyřstránkový text do společné publikace a podklady pro panel). Alespoň jednou svůj projekt veřejně a samostatně prezentují (je vhodné umožnit jim prezentaci před třídou, školou a pak na akcích, na které po dohodě zveme aktuální skupiny).

Informace o autorských právech:

Výstupy (web, panely, brožurky) jsou autorským dílem jednotlivých účastníků projektu (jde o školní skupinu zastoupenou vedoucím). Mohou obsahovat ve svém názvu slova Stopy totality, pokud svůj projekt od ostatních odliší názvem místním např. Stopy totality na Jihlavsku. Doporučujeme, aby měl vedoucí skupiny brzy po zahájení projektu souhlas zákonných zástupců jednotlivých účastníků s uveřejněním jména a fotografie autora a užitím autorského díla nebo jeho části pro projekt Stopy totality. Formuláře souhlasu a smlouvy zašleme na požádání. Projekt většinou trvá několik měsíců. Díky výstupům, zejména webovým stránkám, umístěným na stránkách školy (na našich stránkách je odkaz) lze v budoucnu na projektu pokračovat s dalšími ročníky nebo v okolních školách.

Občanské sdružení Zapomenutí je majitelem ochranné známky projektu Stopy totality.

Sdružení koordinuje putovní výstavu, vyhledává nové skupiny, komunikuje s nimi a vyhledává možnosti financování výstupů. Dodává dostupné metodické materiály. Zajišťuje možnosti prezentací na jednotlivých akcích, lektorskou a konzultační práci v místě.

Osvědčila se následující forma spolupráce:

1. Pod vedením učitele skupina pracuje na vlastním autorském díle (webu, panelu, výstavě, sborníku). Za tyto výstupy odpovídá vedoucí skupiny.

2. Vedoucí projektu zasláním této přihlášky přihlásí svou skupinu do projektu.

Do celonárodního projektu dodá stručnou ukázku projektu (text 4–10 stran podle požadavku o.s. Zapomenutí), webovou stránku a jeden graficky zpracovaný reprezentativní plakát. Tato díla se na základě smlouvy o poskytnutí licence stanou součástí projektu Stopy totality.

Předpokládá se, že na všech materiálech bude uveden odkaz na projekt Stopy totality, který je koordinován občanským sdružením Zapomenutí jako zastřešující organizace, včetně jeho log. Logo zašleme na vyžádání.

S podmínkami projektu předběžně souhlasím a přihlašuji skupinu (název školy)

s projektem (pracovní název vašeho projektu) do projektu Stopy totality.

Jméno:

Škola:

E-mail:

Telefon:

Vyplněním alespoň bodů označených + a zasláním na e-mailové adresy výše uvedené budete zaregistrováni jako účastníci projektu Stopy totality.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Marta Vančurová, Dana Gabaľová, (o.s. Zapomenutí)

Komentáře nejsou povoleny.