Zdroje informací

Archiv bezpečnostních složek – organizační složka státu, která zpřístupňuje a zveřejňuje dokumenty a archiválie podle zákona o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé StB.

Mene Tekel – stránky mezinárodního projektu proti totalitě.

Moderní dějiny – vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky.

Projekt Nezapomeňte.cz – jeho cílem je ukázat dnes již těžko uvěřitelné ještě před 20 lety však všudypřítomné atributy totality. Projekt atraktivní a zábavou formou interaktivního webového portálu umožňuje konfrontovat minulost se současností.

O tomto projektu na svých stránkách informuje také obecně prospěšná společnost OPONA.

Totalita.cz – webové stránky mapující historii Československa v letech 1945 – 1989 se zvláštním důrazem na mechanismy uchopení moci komunistickou stranou a způsob jejího uplatňování.

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR – jeho posláním je provádět základní výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu.

Ústav pro studium totalitních režimů – organizační složka státu, která mimo jiné zkoumá a hodnotí dobu nesvobody, dokumentuje nacistické a komunistické zločiny.

Komentáře nejsou povoleny.