Technické parametry panelu

Pokyny k přípravě panelu vhodného pro společnou výstavu

Panel o rozměrech 80 na 200 cm

Viz obrázek níže, žlutou je vyznačena plocha panelu. Rozdělili jsme ji do tří zón, ABC,

z nichž každá má jiné poslání a smysl.

  1. 30 cm pouze nadpis
  2. 130 cm informační plocha (zde je třeba umístit všechen informační text)
  3. 40 cm – grafický prostor pro ilustrační (charakteristiký) obraz

Projekt je zaměřen na originální místní objevy, především pamětníky, svědky a jejich dokumenty. Až pak na místní reálie. Obecné informace, které jsou určitě důležité pro poznání dějin a situace lidí v popisované době žijící, budou součástí úvodního panelu a doprovodních materiálů, proto váš výzkum publikujte na webu (projektové deníky, stránky webu, školní stránky), panel věnujte konkrétnímu osobnímu příběhu.

A – 30 cm Prostor A – nadpis a obrázek, pokud je součástí grafického záměru 

 

B – 130cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – informační plocha, především text příběhu (rozsah 400-700 slov), důležité fotografie (důraz na portréty a fotografie z osobních archivů) a dokumen
C – 40 cm 

 

C – zde jen ilustrační obrázek 

Z textu doporučujeme jen případné popisky, autorskou skupina s vedoucím projektu, kontakt na školu, případná poděkování.

Uveďte loga vaší školy, projektu Stopy totality a o.s. Zapomenutí pokud nejsou součástí grafické formy nadpisu.

Nezapomeňte na logolink OP VK.

Technické parametry:

Přípravu obrazových materiálů (fotografie, dokumenty, obrázky apod.) je nejlépe provádět v programech Adobe Photoshop, CorelPhoto-Paint

Barevný prostor foto a obrázků CMYK

Rozlišení obrazu 200 dpi pro jednotlivé obrázky a 100 dpi pro obrázky určené pro pozadí celého panelu. (Pozor, pro tištěné materiály – letáky, publikace – je nutné rozlišení obrázku 300 dpi a grafiky 600 dpi)

Pro sazbu textu a ostatní vektorovou grafiku použijte programy Corel Draw nebo Adobeillustrator

Výslednou grafiku je nejlépe uožit do formátu příslušného program s texty převedenými do křivek nebo do formátu PDF (pro zkušenější uživatele) a označit v nastavení, aby se texty při exportu převedly do křivek.

Při vytváření grafiky a zejména textové části je potřeba brát zřetel na fakt, že panely se tisknou i v menších velikostech, a proto není vhodné aby panel obsahoval velké bloky písma (maximum viz panel Litomyšl). Při zmenšení by nebyly čitelné.

Text rozsahu maximálně 400 – 700 slov.

V případě potíží panel pomůžeme navrhnout a digitálně zpracujeme. Neváhejte se proto na nás obrátit (pro info na oba níže uvedené emaily, děkuji, Marta Vančurová) .

Marta Vančurová martavan@gmail.com

Dana Gabalova dana.gabalova@seznam.cz

Komentáře nejsou povoleny.