Literatura

BÍLEK, Jiří: Pomocné technické prapory: o jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci. Praha 2002

BLAIVE, Muriel: Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. Praha 2001

DVOŘÁKOVÁ, Zora: Z letopisů třetího odboje. Praha 1992

JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha 2008

JECH, Karel: Soumrak selského stavu. Praha 2001

JIRÁSEK, Zdeněk – ŠŮLA, Jaroslav: Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. Ostrava 1992

KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský. Brno 2009

KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953–1956. Brno 2005

KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost. Brno 1999

KAPLAN, Karel: Největší politický proces. Milada Horáková a spol. Praha 1995

KAPLAN, Karel: Nekrvavá revoluce, Praha 1993

KAPLAN, Karel: Pět kapitol o únoru. Brno 1997

KAPLAN, Karel: Sovětští poradci v Československu 1949–1956. Praha 1993

KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu 1948–1953. Praha – Brno 1993

KAPLAN, Karel: Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha 1992

KAPLAN, Karel – KOSATÍK, Pavel: Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl 2004

KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno 2008

PERNES, Jiří: Komunistky s fanatismem v srdci. Praha 2006

PERNES, Jiří: Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno 2008

PERNES, Jiří: Takoví nám vládli: komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. Praha 2003

PERNES, Jiří: Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953. Brno 2000

PERNES, Jiří – POSPÍŠIL, Jaroslav – LUKÁŠ, Antonín: Alexej Čepička: šedá eminence rudého režimu. Praha 2008

URBAN, Jiří: Venkov pod kolektivizační knutou: okolnosti „exemplárního“ kulackého procesu. Praha 2010

VEBER, Václav: Osudové únorové dny 1948. Praha 2008

Autentický záznam vysílání Svobodné Evropy v listopadu 1989 (1. část), youtube.com

Autentický záznam vysílání Svobodné Evropy v listopadu 1989 (2. část), youtube.com

CUMMINGS, Richard: Rallying ‘round RFE: The Truth Broadcast, Historytimes.com, 12. října 2010

Historický spot vysvětlující význam Svobodné Evropy, youtube.com

HVÍŽĎALA, Karel: Jak StB bojovala proti Rádiu Svobodná Evropa, blog.aktualne.centrum.cz

HVÍŽĎALA, Karel: Jak StB bojovala proti Rádiu Svobodná Evropa II, blog.aktualne.centrum.cz

JANOVSKÝ-DRÁŽĎANSKÝ, Karel: Svobodná Evropa – Slobodná Európa: A nyní se už hlásí o slovo Karel Janovský-Drážďanský. Papyrus, Vimperk 1995

Objekt rozpracování ALFA (Radio Svobodná Evropa). Vybrané dokumenty z objektového svazku Hlavní správy rozvědky s krycím jménem ALFA, který byl veden k „ideodiverznímu centru“ Radio Svobodná Evropa. Ústav pro studium totalitních režimů, 2008 – 2010

ORSÁG, Petr: Československá exilová periodika v době „obnovení pořádku“. K některým aspektům vývoje exilových médií po roce 1968. In: Média dnes. Reflexe mediality, médií a mediálních obsahů, Katedra žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2008

PEROUTKA, Ferdinand: Úděl svobody. Výbor z rozhlasových projevů 1951-1977. Academia, Praha 1995

Rozhovor s bývalým ředitelem československého a českého vysílání Svobodné Evropy Pavlem Pecháčkem. Televize Z1, 22. března 2010

SEDLÁČEK, Karel: Volá Svobodná Evropa. Archa, Praha 1993

Svobodná Evropa, heslo na cs.wikipedia.org

TOMEK, Prokop: Jak se redaktoru Svobodné Evropy podařilo vysílat z listopadové Prahy roku 1989, Mladá fronta Dnes, 13. listopadu 2008

TOMEK, Prokop: Na vlnách Rádia Svobodná Evropa – příběh Jaroslava a Pavla Pecháčkových. Paměť a dějiny 2008/03

TOMEK, Prokop: Objekt ALFA: československé bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2006

TOMEK, Prokop: Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo. Securitas Imperii 9, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2002

Videoukázka z kampaně Tažení za svobodu (Crusade for Freedom) – Ronald Reagan, youtube.com

Videoukázka z kampaně Tažení za svobodu (Crusade for Freedom), youtube.com

Akce K, heslo na cs.wikipedia.org

Akce K – násilná koncentrace mužských řeholníků, Post Bellum 2000

VLČEK, Tomáš: Perzekuce církví a náboženských organizací, totalita.cz 1999

Muzeum českého a slovenského exilu v Brně

Muzeum komunismu Praha

Památník Vojna Lešetice – muzeum obětí komunismu

Památník Pankrác v areálu pražské pankrácké věznice

Památníky, Konfederace politických vězňů České republiky

Trenažér totality – interaktivní zážitkové muzeum

V krytech pod Špilberkem bude muzeum totality, Brněnský deník, 10.2.2010

Zajímavé odkazy, Konfederace politických vězňů České republiky

Komentáře nejsou povoleny.