Výstava Stopy totality v Českých Budějovicích

Na sklonku letošního roku se naše škola ZŠ Pohůrecká v Českých Budějovicích zapojila do výstavy Stopy totality. Vše začalo již 21. listopadu, kdy na školu přijel pan lektor Jaroslav Vaňous se svou spolupracovnicí. Během středečního vyučování si se 27 žáky devátých tříd povídali o totalitě v Československu, pročetli jedinečné příběhy na výstavních panelech a diskutovali nad nimi.
Těchto 27 žáků se stalo průvodci výstavy pro další třídy ve škole.

Výstava byla vystavena ve vestibulu školy a během prosincových dní s ní pracovali žáci 6., 7., 8. i zbývající studenti 9. tříd. Využil jsem metodických materiálů spjatých s výstavou a vytvořil ke každému panelu pracovní list s otázkami a ilustračními obrázky.

Seznámení s výstavou postupovalo po jednotlivých krocích přibližně takto:
1. Vybraní průvodci v krátkosti seznámili žáky určité třídy s výstavou (období, režim, příběhy, tvůrci panelů).
2. Seznámení se stylem práce (rozdělení do dvojic, přidělení panelu, první čtení panelu, druhé čtení panelu a vypracování odpovědí na otázky v pracovním listu, shrnutí příběhu na panelu – vyslechl si žák-průvodce, který pak ještě diskutoval s žáky nižších tříd nad obrázky a smyslem příběhu na panelu).
3.kontrola pracovních listů a diskuse nad uvedenými odpověďmi během další vyučovací hodiny, diskuse nad danou dobou

V práci s výstavou jsem viděl velký smysl. Většina žáků pročítala panely s velkým zaujetím. Doba totality a její příběhy byly pro žáky mnohdy velmi překvapivé. Někteří naopak dodávali, že slyšeli od dědečků a babiček, že se něco podobného stalo i v jejich rodinách. Průvodci brali svou roli velmi zodpovědně a v kontaktu s pracujícími žáky se chovali asertivně.

Výstava zatím na škole zůstává. V lednu bude možnost ji navštívit i pro žáky jiných škol.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstava Stopy totality v Českých Budějovicích