Archiv rubriky: Návštěvy muzeí a archivů

Archív

Archív

V Ostravě

Měsíční správa na červen 1949.

Místo církevního referenta okresního národního výboru v Krnově nastává od 10. června 1949 Pravda Jindřich, smluvní úředník referenta práce a sociální péče. Ihned při počátku Katolické akce byli navštíveni všichni duchovní církve římskokatolické v okrese. Návštěvy vykonávali společně církevní referent a tajemník okresního akčního výboru NF. Celkem bylo navštíveno 26 duchovních, z nichž 8 jest německé národnosti. Každému duchovnímu bylo vysvětleno, co sleduje Katolická akce a má úkoly a každému byla předložena resoluce výboru Katolické akce k přečtení a vyjádření. 10 duchovních resolucí podepsalo a ostatní buď s dohodou mezi státem a církví souhlasili, podpis ale odepřeli anebo zásadně s Katolickou akcí nesouhlasili. S největším odporem akce KA jsme se setkali u P. Nešpora ze Cvilína, P. Schneidra  z Albrechtic, P. Navrátila se Zátoru a P. Valenty z Lichnova. Farář Nešpor odmítl s námi hovořiti ještě dříve, než jsme započali rozhovor. S největším porozuměním jsme se setkali u P. Pavlase v Osoblaze a P. Smolky v Jindřichově….

Dne 26.6.1949 byli sezváni všichni duchovní k předsedovi ONV v Krnově. Z pozvaných kněží se dostavilo se 19, 5 kněží se bez omluvy  jednání nezúčastnilo. Dva z nich, P.Nešpor ze Cvilína a P.Kráčmer z Krnova sice přišli, avšak dotázali se některého z prvé skupiny kněží, s nimiž již byl hovor veden a hned se oba vzdálili. V diskusi všichni kněží, s nimiž opakovali stejně, že má býti více působeno na  biskupy. Než na menší duchovní, kteří prý snad nic na věci změnit nemohou, ale vystavují se hněvu svých nadřízených.

 

Zpráva o schůzí církevní pětky v Krnově /24.8.1950/.

Schůze církevní pětky  byla konána ve čtvrtek 24.srpna 1950 na Okresním sekretariátě KSČ za přítomnosti všech členů. Nejdříve byl řešen úkol spojený s resoluci ohledně Koreje, kterou

měli podepsat všichni Řím.kat. kněží. Patřičné podpisy dali s ochotou všichni navštívení kněží. Jen čtyři nebyli zastihnuti v jejich farnosti a jsou pozváni k podpisu na sobotu 26. srpna t.r. S plným úspěchem nesetkala se však výzva, aby bylo mluveno o Koreji z kazatelny. Prý by to bylo politikaření na kazatelně. – Církevní pětka se usnesla, že protesty (resoluce) mají se poslat jen na církevní oddělení KNV v Ostravě, ježto dle direktiv, které dostal OV-KSČ, nemá se nic ohledně Koreje zasílat do USA. S. Král nanesl heslovitě úkoly církevního oddělení/zjistit stav Kostelů, rozpočty věcných nákladů, odvody laických učitelů, spolupráce s důvěrníky, kádrování farářů, církevní zaměstnanců a jeptišek a Katolické akce/Církevní pětka bere na vědomí. Byla probírána situace klášterů. Ostrava byla požádána o předání

místnímu národnímu výboru. Jelikož je zde málo obytných budov.  Klášter Minoritů byl pro ubytování mladistvých, kteří pracovali ve zdejších továrnách. Podle informací nemůže KNV v Praze dělat žádné zásahy.

Rubriky: Návštěvy muzeí a archivů | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Archív